Premietanie v Rosenfeldovom paláci Žilina: Siedma pečať