V Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pravidelne jazdia motorkári, vjazd nemajú povolený