Nereus reprezentovalo na MS v Štúrove 19 plavcov, Marušáková a Ftorek trikrát zlatí