Mestská polícia bude pokutovať parkovanie vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony na sídliskách