Zmeny na linke MHD č. 24 - autobus bude jazdiť aj na Rosinskú cestu