Pri čistení Hradiska od odpadkov našli kľúčového svedka