Tretí ročník akcie s názvom ČIVORADO - čisté vody Rajeckej doliny sa uskutoční 22. apríla