Polícia informuje o osobitnej kontrole s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti