1. apríla sa v žilinskom *enjoyclub-e uskutoční Videooldies party