Kuriózna, no nebezpečná nehoda na úseku pred Lietavskou Lúčkou