V Trnovom sa 24. februára zabávali deti na karnevale