Dialýzu pre župnú nemocnicu chcela dodať len jedna firma, kraj sa obrátil na protimonopolný úrad