O kúpu bývalého primátorského Mercedesu S500 prejavili záujem 3 kupci