Žilinská nemocnica dostala do daru peniaze, za ktoré nakúpila vankúše, plachty a infúzne dávkovače