Na Rosinkách zaplavuje cestu voda, odvodnenie nepostačuje. Na riešenie sa čaká takmer 4 roky