Na Nemocničnej ulici aj naďalej nebezpečne parkujú kamióny