V Trnovom ľudia prestrihávajú drôty k rozhlasu, vadí im vyhlasovateľka