V žilinskej nemocnici má záujem praxovať 150 študentov, ktorí môžu byť potenciálnymi zamestnancami