V Žiline otvorili centrum pomoci pre sexuálne zneužívané deti, spolupracovať bude aj s políciou