Mladá žena na Hlinkovom námestí dostala epileptický záchvat