Rozkopaná cyklotrasa na Bulvári - do pôvodného stavu ju musí dať zhotoviteľ