Detská súťaž „O pohár firmy PYROSTOP“ sa konala v Trnovom