Magická láska z doby renesancie - podujatie v Sobášnom paláci v Bytči