Na Hájiku je nedostatok kontajnerov na separovaný zber, mesto prisľúbilo doplnenie