Dvojsmerná Obežná ulica už priniesla prvú kuriozitu, vodička parkovala na zakázanom mieste