Na Krajskom riaditeľstve polície opäť tiekla krv, 57 darcov darovalo 25 tisíc mililitrov