Transformácia vzdelávania sestier späť na stredné školy? V Žiline počet výrazne poklesol