Druhý ročník akcie Vyčistime si našu ulicu sa koná 23. apríla, zapojiť sa môžu firmy aj jednotlivci