V posledný deň podávania daňových priznaní bude pošta Žilina 1 otvorená dlhšie