Krížová cesta: umelecko-dramatické spracovanie pobožnosti