Veľtrh iKariéra Dni Príležitostí prebehne 8. - 9. marca 2015 na pôde Žilinskej univerzity