Na výjazde od Vodného diela do Celulózky konečne pribudlo vodorovné značenie