Poslednú volebnú miestnosť zatvorili o jednej v noci, výsledky sa dozvieme dnes po 23:00 hod.