Nové priestory, viac služieb a vyššia úroveň starostlivosti: Autoservis City sa sťahuje na novú adresu