Začala sa ústna časť maturity. Na bezpečnosť študentov dohliadajú policajti