Mesto Žilina hľadá dôležitého zamestnanca. Hlavného kontrolóra budú poslanci voliť o pár dní