Na ceste I/18 v Žiline zasahujú tri hasičské autá, z nákladného vozidla má unikať plyn