Časť Uhoľnej ulice je od dnes uzatvorená, obmedzenie pre dopravu aj chodcov potrvá do júla