Mladá žena sa po Košickej rútila na červenú. Pomedzi autá z iných smerov!