FOTO: Na prvom zasadnutí župného zastupiteľstva privítal vedenie kraja palatín Juraj Turzo