Optimalizácia siete nemocníc má zvýšiť bezpečnosť pacientov i kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti