Bývalí členovia pomocných práporov si v parku Na studničkách prevzali dekréty veteránov protikomunistického odboja