Žilinská župa posilní svoju transparentnosť členstvom v medzinárodnej platforme Iniciatíva pre otvorené vládnutie