Aj v auguste budete mať možnosť prehliadnuť si katakomby