V Žiline opakovane zametajú ulice aj keď nie sú znečistené. Mesto argumentuje tým, že postupuje podľa harmonogramu