Žilinská samospráva zbavuje mesto odumretých drevín, ktoré predstavujú pre svoje okolie reálne riziko