Zodpovední vodiči dostali počas preventívnej akcie od dopravných policajtov zo Žiliny nealkoholické pivo