Počas zosuvov pôdy prevážali policajti pacienta nakladačom