Zlaté časy budatínske: Návštevníkov čakajú zážitkové prehliadky, divadlo Feder Teáter aj kapela Korben Dallas