Na žilinskom sídlisku Vlčince opravili protihlukovú stenu, podarilo sa to po takmer 19 rokoch